Iepirkumi

Iepirkuma nosaukums:
SIA "Bio-Venta" izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
Projekta (pasūtījuma Nr.81/P-2020) “Par dabas gāzes sistēmu projektēšanu katlumājai Dzintaru iela 52, Ventspilī ar iespēju pieslēgt avārijas mobilo dabas gāzes moduli” realizācija
Kontaktpersona:
Oļesja Anpilogova
Tālrunis:
+371 636 60554
E-pasts:
Olesja.Anpilogova@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
01.04.2021
Pievienotie dokumenti: